Länk till kurspassen: https://zoom.us/j/92684399490?pwd=Y1JNbTE5c0xKYVF5MitpWXQ5cWYzZz09

Med mål att inspirera och fylla på den digitala verktygslådan för scouting kommer vi tillsammans prova olika digitala hjälpmedel. Vi kommer även prata om hur digitala möten kan följa samma rutin som ett traditionellt möte och hur olika aktiviteter kan göras digitalt.