Länk till kurspassen: https://zoom.us/j/95037874140?pwd=ekVCNGt3aUdwQ0tPdGdJbUJWQzUyQT09

Hur kan vi som kår arbeta med målspåret existens? Vad skiljer olika religioner åt och vad betyder tro i vårt sekulära samhälle? Hur kan jag som ledare prata om tro med mina scouter? Lär dig nytt, inspireras av andra och brottas med fördomar och förutfattade meningar i ett pass där du kommer utvecklas på flera plan.