Hur anpassar vi vårt ledarskap och verksamheten så att det blir tillgängligt för alla? Tillsammans fördjupar vi oss i vad diagnoser som ADHD och Autism kan innebära och utvecklas i att anpassa vårt ledarskap för att alla bar ska få utrymme att delta och utvecklas utefter sin förmåga och behov.