Vad är geocaching, och vad behöver man för att vara med och leka. Hur kan vi använda det i scouterna?