Inspirationspass i Hållbarhetsstugan – att vårda och laga dina friluftsplagg

 

På det här passet kommer du träffa Stina som arbetar med att reparera friluftskläder. Vi kommer titta närmre på olika funktionsmaterial och prata om dess egenskaper, skillnader och lämplighet. Vi kommer prata om reparationer, vad man kan göra själv, vad man kan låta få reparerat och hur man skall ta hand om sina plagg för att bevara deras funktion så länge som möjligt. Passet genomförs i samarbete med Sensus Hållbarhetsstuga och är ett inspirationspass för att du sedan skall kunna ta vidare kunskaperna och kanske fortsätta laga och vårda din friluftsutrustning tillsammans i kåren.