Till vad nytta? Hur gör jag? Hur lär vi ut? Du praktiserar enklare och svårare knopar och vi resonerar om varför knopar är till nytta och glädje även i ett modernt samhälle.