Vad finns det för möjligheter för kårerna att delta i internationell scouting? Visste du att det finns över 65 miljoner scouter i värden? Lär dig mer om den internationella dimensionen av scouting och hur du och din kår kan uppleva och bli en del av den. Vi kommer prata om nya kontaktvägar, om internationella scouthögtider och möjligheter för individuellt engagemang. Dessutom ska vi gå in på finansieringsmöjligheter och programaktiviteter som kan hjälpa kårer att förbereda en scoutresa utomlands.