Under kursen tar vi upp det som behövs för att man som scoutkår själv skall kunna skapa en Krisplan.