Passet Lägereldsberättelser tar dig med tillbaka till scoutings början då allt formades och hur scouting nådde och berörde så många människor. Passet berör också hur företag idag använder sig av samma teknik och hur du kan ge dina scouter en stolthet och koppling till er kår. Vidare i passet upplever vi, och får tips på, hur lägereldsberättelsen ur ett ceremoniellt agerande perspektiv påverkar dess åhörare och att detta kan spela en avgörande roll för hur vi upplever den. Passet passar lika bra för den som tycker om att hålla i lägerbål som för den som generellt är nyfiken på ämnet eller sällan upplever varken lägerbål, berättelser eller ceremonier.