Att tänka på för att planera, genomföra och utvärdera ett sommarläger. Tidsplan, lägerplats, funktioner, genomförande och ekonomi. Ansvar och möjligheter!