Leda avdelning är en kurs i två delar, där denna del är första delen. Den andra delen kommer gå den 25 – 27 mars 2022. Plats för del två är inte beslutad ännu, den kommer att meddelas senare.

Leda avdelning riktar sig till dig som är scoutledare som tar eller önskar ta ett större ansvar för planering och ledarteam. Leda avdelning är en spännande och utmanande utbildning för dig som tar eller vill ta ett större ansvar för avdelningen och teamet. Du får verktyg för att skapa en riktigt bra och inkluderande scoutverksamhet.

Utbildningen stöttar dig i att göra verklighet av Scouternas vision och uppdrag och inspirerar dig till massa nya idéer för bra scouting. Utbildningen syftar till att stärka dig som scoutledare på fem områden:

  • Planera verksamhet över terminen
  • Utveckla och leda ett ledarteam
  • Skapa inkluderande verksamhet utifrån barns olika behov
  • Skapa inkluderande verksamhet utifrån öppenhet och jämlikhet
  • Ledarskap baserat på Scouternas värderingar