Leda Kår är Scouternas kårledningsutbildning, specifikt framtagen för scoutkårens unika situation, där en organisation rik på kultur och traditioner möter en stor mångfald av ledare. Utbildningen fokuserar på kårens ledarskapsbehov – och att deltagaren lär sig mer om ledarskap och styrning av vuxna. Vi rekomenderar att man är minst två från varje kår, för att få ut mest av utbildningen.

Detta är första kurstillfället av tre. Del två kommer att köras digitalt kvällen den 2 mars, och del tre kommer att köras ”på plats” söndag den 27 mars.