Att använda Scouternas program gör det enklare att vara ledare och roligare att vara scout. Under workshopen går vi igenom Scouternas program (scoutmetoden, utvecklingsområden och målspår) och pratar om varför det finns och hur vi på ett smidigt sätt kan använda det i verksamheten. Workshopen syftar till att skapa mer inspiration samt ge tips, nya idéer och visa de hjälpmedel som finns för så väl nya som erfarna ledare.