Genomgång av olika funktioner i Scoutnet. Tillsammans går vi igenom det ni undrar över om Scoutnet, frågor kommer kunnas skicka in i förväg. Exempel på det vi kan komma att ta upp är tex de olika rapporterna, utbetalningar, e-postlistor, arrangemang, kurser och statsbidrag m.m.