Vad är Sensus studieförbund och hur kan vi som kår samverka med Sensus? Hur fungerar det med registrering av studiecirklar och vad är folkbildning för något? KOm och lär dig mer om Scouternas eget studieförbund och hur just ni kan använda det!