Här får du möjlighet att fördjupa dina kunskaper kring frågor som rör trygga möten och tillsammans med andra få samtala om olika frågeställningar.

Observera att detta pass håller på mellan kl 15:30 och kl 18:00