Under workshopen kommer vi att titta djupare på vad lindrigt och grovt våld är, hur de hänger ihop och hur vi kan förebygga det. Vi kommer också att prata om hur normer påverkar hur och vem som använder eller blir utsatt för våld och vad vi konkret kan göra för att motverka det.